Site Overlay

2021年8月15日,阿富汗塔利班武装人员进入并操控了首都喀布尔,同一天,美军开端慌乱撤离阿富汗

2021年8月15日,阿富汗塔利班武装人员进入并操控了首都喀布尔,同一天,美军开端慌乱撤离阿富汗2021年8月15日,阿富汗塔利班武装人员进入并操控了首都喀布尔,同一天,美军开端慌乱撤离阿富汗。现在,… … Continue reading2021年8月15日,阿富汗塔利班武装人员进入并操控了首都喀布尔,同一天,美军开端慌乱撤离阿富汗